second-hand shops

Kläder och mode

Idag är klädindustrin stor, då svenskar köper nya kläder även när de inte behöver dem för att de vill hålla garderoben modern. Kläder slängs varje dag även om de inte är sönder eller ens urväxta …
Human rights for refugees

Mänskliga rättigheter för en flykting

1951, sex år efter slutet på andra världskriget tog FN fram det som idag anses vara mänskliga rättigheter. Från 1967 finns även ett tilläggsprotokoll. Sedan dess har de mänskliga rättigheterna inte ändrats. Meningen med konventionen …
home sign

Här bor flyktingarna

Ankomstboende När flyktingarna först kommer till Sverige, innan de har registrerat sin ansökan om asyl bor de i ankomstboenden eller korttidsboenden. Migrationsverket har ankomstboenden i närheten av sina ansökningsenheter. Om dessa är fulla kan Migrationsverket …
The European Union's Dublin Regulation

Europeiska unionens Dublinförordning

Dublinförordningen fastställer till vilket EU-land en flyktig ska söka asyl. Flyktingarna ska ansöka asyl enligt kriterier i denna ordning: 1, Ett land där de redan har familjemedlemmar med uppehållstillstånd eller medborgarskap. 2, Där de redan …
Migration Board

Detta gör migrationsverket

Migrationsverket är en myndighet vars arbete är att hantera ansökningar från de som vill flytta till, besöka eller fly till Sverige samt de som vill ansöka om medborgarskap. För flyktingar tillhandahåller migrationsverket pengar till både …
Mass Deportations

Massutvisningar är inte något nytt

Massutvisningar är inget nytt uttryck i Sverige. 2014 utvisades en mängd människor till Afghanistan, samtidigt som det protesterades stort mot dem. Flyktingar som inte vill lämna Sverige transporterades till till olika ställen där de hölls …
The Swedish border police

Den svenska gränspolisen

Den svenska polisen är de som ansvar för utvisningar av de flyktingar som har fått avslag på sin asylansökan och inte kommer att lämna Sverige frivilligt. En stor majoritet av dessa ärenden kommer att tas …
refugees

Flyktingkrisen som den ser ut idag

På grund av det olika kriserna som pågår i världen just nu tog Sverige under 2015 emot ungefär 160 000 flyktingar. Migrationsverket tror inte att Sverige kommer ta emot samma mängd flyktingar under detta året …