Här kan du läsa om ett antal artiklar om flyktingkrisen idag och hur det såg ut för bara ett par år sedan. Här finns lite statistik på var flyktingar kommer ifrån och hur många de är. För oss är det viktigt att informera om hur läget ser ut så att människor kan bilda sig en uppfattning om läget.

Även om det antogs vara många flyktingar som kom till Sverige för några år sedan från bland annat Afghanistan är det betydligt fler flyktingar idag. Inte bara i Sverige finns det fler flyktingar utan världen över finns stora mängder mänskor på flykt undan krig.

Det är en flyktingkris som jämförs med den under andra världskriget. Bara under förra året kom runt 160 000 flyktingar till Sverige med hopp om att få asyl. Ungefär 80 000 av dem utvisades till sitt hemland eller det land i EU som de rest igenom för att ta sig till Sverige. De som blev utvisade till andra EU-länder har möjligheten att ansöka om asyl där istället. Här kan du även hitta information om varför de blev utvisade till andra länder innan den Europeiska unionen.

Här kommer vi även informera lita om de som arbetar med att hantera flyktingarna i Sverige och vad som händer om de blir utvisade. Vi anser att det är viktigt att svenskar vet vad som händer i världen idag. Detta är anledningen till att vi har samlat informationen på denna sidan i hopp om att förenkla för den som letar efter information om ämnet.