Typer av förpackningsmaterial. Det gäller att välja rätt emballage för rätt produkt.

Emballage i glas
Glas har använts i stor utsträckning som läkemedelsförpackningsmaterial.
Glas består av sand, soda, kalksten och sönderfall.
Si, Al, Na, K, Ca, Mg, Zn & Ba används i allmänhet vid framställningen av glaset.
Tillverkningen av glasbehållare innebär att en blandning av kiseldioxid (glasbildaren), natriumkarbonat (smältmedlet), kalksten (kalciumkarbonat) och aluminiumoxid (stabilisatorer) värms upp till höga temperaturer tills materialen smälter till en tjock flytande massa, vilket är överförs sedan till formar.

Emballage i metaller
Metaller är den mest mångsidiga av alla former av förpackningar. De erbjuder kombinationen av utmärkt fysiskt skydd och barriäregenskaper, formbarhet, dekorativ potential, återvinningsbarhet och konsumentacceptans. Metallbehållare är vakuumförslutna och termiskt steriliserade under lågt syretryck. Nedbrytningen av näringsämnen hålls till ett minimum i metallbehållare eftersom metaller är en perfekt barriär mot syre, ljus och fukt. De största begränsningarna för metallbehållare är kostnaden, behållarnas vikt och det faktum att de är svåra att krossa i återvinningen. Aluminium och stål är de mest använda metallerna i livsmedelsförpackningar.

Emballage i gummi
Utmärkt material för att forma tätningar, används för att forma förslutningar såsom pluggar för flaskor eller i liknande applikationer som packningar i aerosolburkar.
Naturgummi: Lämplig för flergångsförslutningar för injicerbara produkter som gummiåterförslutningar efter flera införande av nål.

Emballage i plast
Plaster syntetiseras genom kondensation, addition eller tvärbindningspolymerisation av monomerenheter. Vid kondensationspolymerisation växer polymerkedjan genom kondensationsreaktioner mellan molekyler och åtföljs av bildandet av vatten eller alkohol. De termiska och mekaniska egenskaperna kan delvis modifieras för att tillverka retorterbara förpackningar med plaster som har en hög smältpunkt, eller termostabila förpackningar som använder plast med låg smältpunkt och för att utveckla mycket flexibla strukturer (påsar och omslag), halvstyva strukturer (tråg och kar) och stela strukturer (flaskor, förslutningar och tankar).

Emballage i fibrösa material
De fibrösa materialen är den viktiga delen av läkemedelsförpackningar. Fibrösa material inkluderar: papper, etiketter, kartonger, påsar, yttermaterial, brickor för krympplaster, lagerbrädor på pallar, etc.