Personalliggare ny lag för byggföretag

Snart har nio månader passerat sedan den nya lagen om elektronisk personalliggare för byggföretag trädde i kraft. När undersökningar nu genomförs, visar det sig att det är en god efterlevnad bland de berörda företagen.

När den nya lagen om ID06, elektronisk personalliggare, trädde i kraft vid årsskiftet, var den ett svar på det fusk med svartjobb som tyvärr har präglat byggbranschen under många år. Tyvärr är inte byggbranschen på något sätt unik här, det här är något som är utbrett bland tjänsteföretag där det finns pengar att underlåta att redovisa. För företag inom detaljhandel eller andra sektorer där det är fysiska produkter som säljs, är det naturligtvis svårare att fuska. Tjänsteföretag har dock haft lättare att komma undan genom att underlåta att redovisa tid.

Skatteverket kan numera göra kontroller, både annonserade och oannonserade, för att kontrollera efterlevnaden av lagen kring personalliggare. Klart är ändå att stora bolag och välkända aktörer har varit duktiga på att följa de nya direktiven. Tider redovisas som de ska vid in- och utpassering på byggarbetsplatser. Elektronisk personalliggare gör också att det är lätt för företagsledning att hämta ut tidsredovisning och tidrapportering från enskilda byggen. De anställda kan enkelt föra sin egen loggbok genom telefonen eller ett speciellt kort.

Det har dock förekommit kritik mot denna typ av krav från Skatteverket. Flera sakkunniga menar på att det här inte alls är en lag, utan att det är frivilligt för byggföretag. Rundringningar visar dock att de flesta, inklusive Skatteverket själva, ser det här som en lag som ska efterföljas för att inte riskera eftergifter.