Lagen om vård av unga

Lagen om vård av unga, eller LVU som det förkortas, innefattar socialtjänstens rätt att omhänderta ett barn som de tror lever under icke godkända förhållanden. Vanligtvis inleds detta med att socialtjänsten startar en utredning som ska komma fram till om barnet lever under dessa förhållanden och därmed är i stort behov av beskydd och hjälp. Föräldrar kan motsätta sig detta, vilket inte är alltför ovanligt, vilket kan leda till att socialtjänsten tvångsomhändertar barnet enligt socialtjänstlagen och LVU. Det som då händer är att både barnet och föräldrarna tillerkänns en ställföreträdande advokat som står vid deras sida under rättsprocessens hela procedur. Du kan på egen väg anlita en advokat vilket ofta är att rekommendera.

Om ett barn har omhändertagits genom LVU så beslutar socialtjänsten var barnet ska bo, var det ska gå i skola, hur ofta föräldrarna får träffa barnet, om de får träffa barnet överhuvudtaget och flera andra punkter. Vanligtvis blir barnet placerat i ett HVB-hem tills vidare.

LVU

Faktum är att det är smart att ligga lite före processens gång. Om du är en förälder och redan nu anar att ditt barn riskerar att omhändertas genom LVU så är det dags att redan nu ta kontakt med en advokat eller jurist som kan hjälpa dig från starten. Det är aldrig fel att vara snabbt ute. Välj en advokat eller jurist som har lång erfarenhet inom just området. Den personens kompetens och erfarenhet kombinerat med det tidiga stadiet du tog kontakt med denne ger dig goda förutsättningar för det framtida tvistemålet. Glöm inte att socialtjänsten oftast har skäl till att använda sig av LVU. Det är barnets bästa det handlar om och ingenting man ska sopa under mattan. Av olika anledningar anser Socialtjänsten att ditt barn inte lever tryggt. Fundera över varför det kan vara på det viset och ha med dig tanken om att det är barnets bästa som måste stå i centrum under hela rättsprocessen.