Här bor flyktingarna

Ankomstboende

När flyktingarna först kommer till Sverige, innan de har registrerat sin ansökan om asyl bor de i ankomstboenden eller korttidsboenden. Migrationsverket har ankomstboenden i närheten av sina ansökningsenheter. Om dessa är fulla kan Migrationsverket hyra lokaler av andra företag eller privatpersoner. I vissa fall finns det företag som står för ankomstboenden som en privat leverantör. Kommunen kan även ordna med boende, som till exempel gymnastikhallar eller andra utrymmen som kan möbleras som sovplatser. Om inga andra alternativ finns kan tillfälliga tältläger sättas upp. Alla dessa boenden är tillfälliga och flyktingarna flyttas så for som möjligt till asylboenden.

Asylboende

Ett asylboende är de lokaler där asylsökande bor efter de har registrerat sin ansökan hos Migrationsverket. De bor där tills de fått uppehåll eller tills det att deras ansökan avslagits. Asylboenden kan antingen ägas av privatpersoner som driver det som ett företag eller ägas av Migrationsverket. Benämningen långtidsboende används även för asylbonden.

Ett asylboende kan vara antingen en vanlig lägenhet eller någon form av kollektivboende så som ett hotel eller en samling lägenheter. Oavsett om det hanteras av Migrationsverket eller privatpersoner, i form av en leverantör, så är det bemannat och med personal anställda antingen av Migrationsverket eller privatpersonen. Migrationsverket kan även hyra till exempel lägenheter av privatpersoner. Då är det Migrationsverket som ansvarar för bemanningen.

Eget boende

Efter att home signen flykting fått uppehållstillstånd får de bo egna lägenheter utan bemanning som hyrs på samma sätt som en svensk invånare hyr en lägenhet. Antingen betalar de själva genom arbete eller så får de bidrag som täcker boendet.

Om de har pengar till det eller har släktingar som de kan bo hos får flyktingar när som helst sedan de kommit till Sverige, anordna med sitt boende på egen hand. Detta oavsett om de har registrerat sin ansökan eller ej eller om de har fått den godkänt eller inte.