Flyktingkrisen som den ser ut idag

På grund av det olika kriserna som pågår i världen just nu tog Sverige under 2015 emot ungefär 160 000 flyktingar. Migrationsverket tror inte att Sverige kommer ta emot samma mängd flyktingar under detta året men man förutspår att över 70 000 flyktingar och kanske så pass många som 140 000 kan komma till landet. Flera hundra flyktingar kommer till Sverige varje vecka och söker skydd från våldet i sina hemländer.

Även om det är många avrefugees de som flyr hit som kommer att få stanna i Sverige, blir en stor mängd av dem utvisade. Under detta året antar Migrationsverket att de kan komma att besluta att 48 000 flyktingar ska utvisas. Sverige är ibland de tio länder som tagit emot flest flyktingar per invånare. Högst på den listan ligger Libanon med stor marginal, sedan Jordanien, Nauru, Tchad, Djibouti, Sydsudan, Turkiet, Mauretanien, Sverige och sist Malta. Förutom de fyra först länderna har resterande sex tagit emot väldigt liknande mängd med flyktingar per invånare.

Världen över finns det ungefär 60 miljoner människor som är på flykt. Av de som är på flykt kommer från majoriteten från Afghanistan, Somalia eller Syrien. Av alla flyktingar är en av fem från Syrien. Flyktingsituationen i världen har inte varit på denna nivån sedan andra världskriget. Mer än hälften av alla flyktingar i världen är barn och ungdomar under 18. Väldigt många av dessa barn är ensamkommande, barn som flyr utan föräldrar, släktingar eller någon som kan anses vara vårdnadshavare för barnen. Bara under förra året kom ungefär 30 000 ensamkommande barn till Sverige. Dessa barn behöver betydligt mycket mer stöd och hjälp än vuxna som kommer till ett nytt land. Barnen behöver placeras hos vuxna människor som kan ge barnen ett hem och de stöd som barn behöver.Sverige tar om hans stora mängder ensamkommande flyktingbarn idag.