Detta gör migrationsverket

Migrationsverket är en myndighet vars arbete är att hantera ansökningar från de som vill flytta till, besöka eller fly till Sverige samt de som vill ansöka om medborgarskap. För flyktingar tillhandahåller migrationsverket pengar till både boende och mat under ansökningsprocessen. Om en flykting får uppehållstillstånd i Sverige betalar Migrationsverket ut pengar till den kommun och landsting som flyktingen kommer att bo i. Om flyktingen inte får uppehåll arbetar Migrationsverket med att få personen att lämna landet. När en flykting lämnar Sverige frivilligt efter det att deras asylansökan avslagits eller befinner sig på för myndigheter okänd ort, involverar Migrationsverket polisen för att utvisa dessa flyktingar. Migrationsverket står även för boende för dessa flyktingar om de måste tas i förvar innan utvisning vilket kan ta lång tid.

De är inte ansvariga för att integrera flyktingar med uppehållstillstånd, varken när det gäller att hitta arbete eller lära dem svenska. Detta ansvarar kommunen, landstinget eller Arbetsförmedlingen för.

Migrationsverket arbMigration Boardetar enligt de lagar som sätt av reglering som är vald av folket i Sverige. Budgeten de har för bland annat flyktingar eller de policys som de arbetar efter, vem som får eller inte får uppehållstillstånd, är något som svenska folket har bestämt genom att rösta fram regeringen.

Eftersom Sverige är medlem i den Europeiska unionen har migrationsverket även skyldighet att upprätthålla de lagar och regler som gäller för hela EU angående flyktingar, gränskontroller med mer. Som situationen ser ut med flyktingkrisen idag är det många flyktingar som reser genom olika länder i Europa och EU för att komma till Sverige. Då är det många som blir utvisade till det land de reste igenom för att komma till Sverige. EU vill att flyktingarna ansöker om asyl i det land de kommit till först, istället för att resa igenom flera olika länder. Bestämmelserna för detta kallas för Dublinförordningen.