Den svenska gränspolisen

Den svenska polisen är de som ansvar för utvisningar av de flyktingar som har fått avslag på sin asylansökan och inte kommer att lämna Sverige frivilligt. En stor majoritet av dessa ärenden kommer att tas om hand av Region Syd; Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Region Syd står för ungefär en femtedel av alla utvisningar där flyktingarna inte vill acceptera Migrationsverkets beslut. När en flykting ska utvisas men antingen inte samarbetar eller där de sett till att myndigheter inte vet var i landet de befinner sig, kallas det ett verkställighetsärende. Det betyder att polisen inte bara lägger resurser på utvisningar utan de behöver även lägga resurser på att leta efter de flyktingar som ingen vet var de är.

Tidigare hade Region Syd ungefär 90 anställda som gränspoliser. Just nu är de runt 360. Det är 360 gränspoliser som ska stå för flera tusen verkställighetsärenThe Swedish border policeden. Om alla de flyktingar som avvisades förra året skulle utvisas under 2015, skulle ett par hundra flyktingar behöva lämna landet per dag. Det är ett massivt arbete för de få gränspoliserna som finns i landet.

När Sverige gick ut med att runt 80 000 flyktingar skulle utvisas, många av dem med hjälp av specialchartrade flygplan, nämndes detta i ett flertal internationella tidningar. Det nämndes också i de flesta tidningar även att Sverige tagit emot flest flyktingar per invånare av alla andra EU länder.

Sedan ett antal månader sedan infördes gränskontroller där ingen utan giltig identifikation får lov att ta sig in i Sverige. Även gränskontrollerna skulle utföras av gränspolisen vilket ger dem ännu mer arbete för de få anställda de har till sitt förfogande. Gränskontrollerna var tänkta att minska antalet flyktingar som kommer till Sverige då många reser utan identifikation. Anledningen till att minska hur många flyktingar som kommer hit är för att migrationsverket inte kan hantera alla ärenden eller ta hand om alla flyktingar på ett korrekt sätt.